ก.ค. 27

แบบสอบถาม การศึกษาผลการดำเนินงานตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

ฉบับที่ 1 สำหรับศึกษานิเทศก์ที่เป็น  LN (Local Network)

https://docs.google.com/forms/d/1jBAF6rWpY28aAkMDkJ4VVhWvLUUEGKE0sbVbeFxcdgo/edit

 

ฉบับที่ 2 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2555

https://docs.google.com/forms/d/1v6bJepdhDW2PspwM6dXSmsy1EubXNdn7hvztlA3fX1s/edit

 

ฉบับที่ 3 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558

https://docs.google.com/forms/d/1Y7jNGuPyMtU-apjp3HYsj3WcXBhlqOotr2btnIckEQg/edit

 

ฉบับที่ 4 สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ตอบโรงเรียนละ

https://docs.google.com/forms/d/1jb9StaY2ZpbxvWL5xf-WnfU1-3NMUN0J5s7JRBKdTyU/edit

 

ฉบับที่ 5 สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558 (ตอบโรงเรียนละ 1 คน)

https://docs.google.com/forms/d/1vt19Xvet978y8FeK8OsByr_jwH2XHLbQcpOKbAdaA4A/edit

 

ก.ค. 27

แบบประเมินความพึงพอใจ (ฉบับที่ 1-4) การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

 

ฉบับที่ 1 สำหรับเด้กนักเรียน จำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนทักษะอาชีพ (วิชาเพิ่มเติม)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf45c-JXRjcxZmH0aAv0wcVJEMY-jnKEVs-X9CW2wGinYC5og/viewform?usp=send_form

 

ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนตอบ จำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนทักษะอาชีพ (วิชาเพิ่มเติม)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6AfSpMQ_h-1hDn9QNQJ3z08NJRJD5KN3RbtY0THmnNdIpJA/viewform?usp=send_form

 

ฉบับที่ 3 สำหรับครูผู้สอนวิชาทักษะอาชีพ (วิชาเพิ่มเติม) ทุกคน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMSpSYpd_GXsxHNBdaX8dvXTvXSSO3t6YvbeS8nzUMJgK7HA/viewform?usp=send_form

 

ฉบับที่ 4 สำหรับผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9dd0LBpi85SP_mDs46X6ViT9nd5UWhRKO2WLqlXseQJsJEQ/viewform?usp=send_form

 

 

ก.ค. 22

ประกาศผลการประเมิน เพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2558

sci-little-300x228-300x228

 ประกาศผลการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2558

 

 

  1. หนังสือราชการ 04275 ว111

  2. ประเมินบ้านวิทย์

  3. ผลการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน

มี.ค. 02

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559

sci-little-300x228

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี59 ขึ้นเว็บ 2 มี.ค. 59

ตัวอย่างหัวข้อการเขียนโครงงาน

หนังสือประทับตรา รุ่น 6

Page1

มี.ค. 02

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 58

1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 58sci-little-300x228

ม.ค. 29

ร่วมเปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

  • 20160129_103241

ม.ค. 11

ทำเนียบ รุ่น1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ทำเนียบรุ่น1

พ.ย. 09

เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นที่……เรื่อง น้ำ อากาศ (ใบสี่ม่วง)

เกียรติบัตรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ใบสีม่วง)

 

ก.ย. 06

การประเมินระบบออนไลน์ตามโครงการบ้านวิทย์น้อย ประเทศไทย

20150906_131105 20150906_131137 20150906_131155 20150906_131210 20150906_131223 20150906_131245 20150906_13151433999 20150906_131524 20150906_131603

 

การประเมินระบบออนไลน์ตามโครงการบ้านวิทย์น้อย ประเทศไทย  ระหว่างวันที่  4 – 7 กันยายน  2558  ณ  โรงแรม รอแยล เบญจา

 

 

ส.ค. 31

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ระบบออนไลน์ต้องการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็ง LN, LT โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และการประเมินแบบออนไลน์ รองรับระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ระบบต้องการ

Older posts «