ม.ค. 24

คลังคณิตศาสตร์ ป.6

untitled

O-NET คณิตศาสตร์ ป.6

แนวโอเน็ต คณิต ป 6 ปี 60 ชุด 1

แนวโอเน็ต คณิต ป 6 ปี 60 ชุด 2

อินไซด์ O-Net ป.6 คณิตศาสตร์ (13 ก.พ. 59)

ปีการศึกษา 2559

เฉลยข้อสอบ Pre O-NET 2559

 

ข้อสอบpre-onet 59 คณิตศาสตร์ ป.6

เฉลยคณิตศาตร์ ป.6

เฉลยคณิตศาสตร์ ป.6

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2552

ข้อ 1     ข้อ 2     ข้อ 3      ข้อ 4     ข้อ 5     ข้อ 6     ข้อ 7     ข้อ 8     ข้อ 9     ข้อ 10     ข้อ 11     ข้อ 12     ข้อ 13     ข้อ 14     ข้อ 15     ข้อ 16     ข้อ 17     ข้อ 18     ข้อ 19     ข้อ 20     ข้อ 21     ข้อ 22     ข้อ 23     ข้อ 24     ข้อ 25

ปีการศึกษา 2551

ข้อ 1     ข้อ 2     ข้อ 3      ข้อ 4     ข้อ 5     ข้อ 6     ข้อ 7     ข้อ 8     ข้อ 9     ข้อ 10     ข้อ 11     ข้อ 12     ข้อ 13     ข้อ 14     ข้อ 15     ข้อ 16     ข้อ 17     ข้อ 18     ข้อ 19     ข้อ 20     ข้อ 21     ข้อ 22     ข้อ 23     ข้อ 24     ข้อ 25

 ปีการศึกษา 2550

ข้อ 1     ข้อ 2     ข้อ 3      ข้อ 4     ข้อ 5     ข้อ 6     ข้อ 7     ข้อ 8     ข้อ 9     ข้อ 10     ข้อ 11     ข้อ 12     ข้อ 13     ข้อ 14     ข้อ 15     ข้อ 16     ข้อ 17     ข้อ 18     ข้อ 19     ข้อ 20     ข้อ 21     ข้อ 22     ข้อ 23     ข้อ 24     ข้อ 25

 ขอบคุณ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสตูล

ม.ค. 23

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

สื่อ60

รวมสื่อ 60 พรรษาฯ 

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น ห้ามนำไปดัดแปลแก้ไขหรือจำหน่ายหรือนำไปกระทำประการใดๆเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด
รวมสื่อ 60 พรรษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๑

         ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  เล่มที่        

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เล่มที่        

         ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

ภาคเรียนที่ ๒

         ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  เล่มที่        

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เล่มที่        

         ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)         

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

ลิงค์ สื่อของ สสวท.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ