Monthly Archive: สิงหาคม 2015

ส.ค. 31

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ระบบออนไลน์ต้องการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็ง LN, LT โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และการประเมินแบบออนไลน์ รองรับระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ระบบต้องการ

ส.ค. 31

รายละเอียดการลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็ง LN, LT โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และการประเมินแบบออนไลน์ รองรับระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ 4 กันยายน 2558 ร โรงแรมรอแยลเบญจา กทม.

กำหนดการลงทะเบียนและรายละเอียดการเข้าห้องอบรม

ส.ค. 31

แนวทางการดำเนินการขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558

เอกสารส่งสพป.แนวทางขอรับการประเมิน ปี 58 – ขึ้นเว …

Continue reading »

ส.ค. 29

ระบบประเมินออนไลน์ของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

 เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป. เว็บไซต์บ้านนักวิท …

Continue reading »

ส.ค. 29

สร้างแบบสอบถามการประเมินโครงการในการส่งเสริมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

คำชี้แจง : สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.) สพฐ. …

Continue reading »

ส.ค. 28

กำหนดการ พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2557

กำหนดการ พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น …

Continue reading »

ส.ค. 28

แนวทางการดำเนินการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

sci-little-300x228

แนวทางการดำเนินการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้ …

Continue reading »